UDY VE ODY BELGESİ

ANASAYFA UDY VE ODY BELGESİ

UDY VE ODY

BELGESİ

ÜDY ve ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte


Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.


ÜDY Ve ODY türü mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayrılır.


                                   ODY 1 -  ÜDY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
                                   ODY 2 - ÜDY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
                                   ODY 3 - ÜDY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
                                   ODY 4 - ÜDY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY VE ODY BELGESİ NEDİR ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.
< Orta Düzey Yönetici Belgesi Nasıl Alınır?
Ody belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Ody3 belgesi için toplam eğitim süresi 130 saat olup, Ody4 belgesi için ise 105 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 60 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar. Not: Derslerin %80 nine katılım zorunludur.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE ORTA DÜZEY YÖNETİCİ EĞİTİMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER;

4 Adet Resim
1 Adet Diploma Noter Tasdiği
1 Adet Kimlik fotokopisi

Not: İlk kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olup, diğer evraklar eğitim başlama tarihine kadar getirilebilir. Ancak kimliklerde T.C.Kimlik No Yazılı Olması Zorunlu dur.

İLETİŞİM

REFERANSLAR

PSİKOTEKNİK KONUSUNDA DESTEK OLDUĞUMUZ KURUMLARIMIZ.