PSİKOTEKNİK TESTİ

ANASAYFA PSİKOTEKNİK TESTİ

PSİKOTEKNİK

TESTİ


Aktif Psikoteknik Değerlendirme Merkezi VİYANA TEST SİSTEMİ'nde bulunan aşağıdaki testler ile size en iyi sonuçları verir.


PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TESTLER


DİKKAT DÜZEYİ 
Bu testte, adayın, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Sürücülerin uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğu düşünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli sürücülük açısından büyük öneme sahiptir.

MUHAKEME 
Soyut görsel şekiller arasındaki ilişkilerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu testte, kişilerin olaylar arasındaki ilişkileri anlama,değerlendirme  yetenekleri ölçülür. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürüş esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede öneme sahip olduğu kesindir.  Muhakeme yeteneği düşük kişilerin bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle riskli durumlara düştükleri ve kazaya karıştıkları veya neden oldukları belirlenmiştir.


HIZ ve MESAFE ALGILAMASI

Bu testte adayın, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önemlidir. Hız mesafe tahmin testi sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında da önemli bilgiler vermektedir.

GÖRÜŞ AÇISI & KOORDİNASYON
İkili İşlem Becerisi Periferal Görme Becerisi
ile ilgili değerlendirme, 120 ile 140 derecelik açı içinde başın sağ ve sol ekstreminden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur.


TEPKİ KALİTESİ ve HIZI 
Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi
Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve  bu tepkilerin hızları  ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.


TAVTMB Takistoskopik Trafik Algı Testi
Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen  trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testtir.


SÜREKLİ DİKKAT ve PROBLEM ÇÖZME

Bu testte adayın sürekli dikkat performansı ölçülmektedir.
Bu testte adaylara her soruda ekran üzerinde 4 yukarıda biri aşağıda olmak üzere toplam 5 adet şekil gösterilmektedir. Adaylardan beklenen , aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeleridir. Aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olduğunda adaydan evet yanıtını vermesi beklenmekte eğer aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden tamamen farklı ise bu durumda da adaydan hayır yanıtını vermesi beklenmektedir.


PSİKOTEKNİK TESTLER

Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.
NORMLAR
Yasal Uygulamalarda , T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen , alan ile ilgili olarak , Türk Psikologlar Derneği ( TPD ) tarafından incelenmiş ve onaylanmış Normlar kullanılmaktadır. Normlar , TPD öngörüsü ile, sürücünün Yaşı ve Eğitim durumu ile doğrudan bağlantılıdır.

YASANIN İSTEDİĞİ ÖLÇÜM ALANLARI :
Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri

1) ZİHİNSEL YETENEK ve BECERİLER
    A ) Dikkat
    B ) Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
    C ) Hız ve Mesafe Algılama
    D ) Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
    E ) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik


2) PSİKOMOTOR YETENEK ve BECERİLER
   A ) Tepki Hızı
    B ) Koordinasyon Düzeyi

İLETİŞİM

REFERANSLAR

PSİKOTEKNİK KONUSUNDA DESTEK OLDUĞUMUZ KURUMLARIMIZ.